Share
પીઅર પ્રેશર BACK

આપણે દરેક કોઈ ને કોઈ ધ્યેય સાથે જીવન જીવતાં હોઈએ છીએ. કોઈનો ધ્યેય ભણીગણીને સારી નોકરી કરવાનો, કોઈનો કંઈક પદવી પ્રાપ્ત કરવાનો તો કોઈનો દરેકને સુખ આપવાનો, એમ દરેકનો અલગ અલગ ધ્યેય હોય છે. લક્ષ્યને સાધવા આપણે ઘણાં પ્રયત્નો અને મથામણો કરીએ છીએ. ક્યારેક ધ્યેય તરફ સડસડાટ આગળ વધીએ છીએ તો ક્યારેક તેનાથી વિરુદ્ધ ચાલી જઈએ છીએ. જયારે આપણને ખબર છે કે, આપણું લક્ષ્ય શુ છે, તો આપણે તેનાથી વિમુખ થઈ જઈએ એવા પગલાં કેમ લઈ બેસીએ છીએ? આ અકમાં ધ્યેયથી ભટકવા કે ધ્યેય તરફ લઈ જવા માટેના અનેક પરિબળોમાનુ મુખ્ય પરિબળ- “આપણી આસપાસના લોકો(પીઅર્સ) અને તેમનો આપણા પર પડતો પ્રભાવ” એના વિશે જાણીશુ અને ધ્યેયથી વિરુદ્ધ લઈ જતાં પીઅર્સથી કેવી રીતે બચવુ તેની ચાવી મેળવીશુ. તો ચાલો, જાણીએ-માણીએ અને આગળ વધીએ.