20-Aug-2023 | Gondal Jetpur Dhoraji Junagadh | Picnic at Junagadh Trimandir and Jatashankar Mahadev

20-Aug-2023_Gondal Jetpur Dhoraji Junagadh_Picnic at Junagadh Trimandir and Jatashankar Mahadev

Click to view full album

 

Date: 20-Aug-2023

Centers: Gondal, Jetpur, Dhoraji, Junagadh

Topic: Picnic at Junagadh Trimandir and Jatashankar Mahadev

 


Total YMHT Count: 35

 • Jetpur: 7
 • Dhoraji: 13
 • Junagadh: 7
 • Gondal: 8

 


Co. & Helpers Count: 15

 • Jetpur:-
 • Ashokbhai Thesia
 • Harsh Rughani
 • Yash Rughani

 

 • Dhoraji:-
 • Chetanbhai Tank
 • Mahendrabhai Radadiya
 • Jentibhai Baldha
 • Ashokbhai Vagadiya
 • Vivekbhai Vagadiya

 

 • Junagadh:-
 • Kantibhai Palepara
 • Umangbhai Panchal
 • Deep Dobariya

 

 • Gondal:-
 • Jasminbhai Lila
 • Deep Kaneriya