3-Sep-2023 | SimCity 13-16 | Cycling with APT Dimplebhai

3-Sep-2023_SimCity 13-16_Cycling with APT Dimplebhai

Click to view full album

Date: 3 September 2023
Center: SimCity 13-16
Topic: Cycling with APT Dimplebhai

Ymhts Count: 45

 

Cord & Helpers: 16

 • Nirajbhai
 • Akash
 • Aniket
 • Dhruv
 • Harsh Gajjar
 • Mohit
 • Prem
 • Rushi
 • Darshan Dave
 • Dwijesh
 • Jinesh
 • Param
 • Parth Dodiya
 • Rushabh Shah
 • Vraj Shah
 • Kunal Patel

 

Highlights:

 • Welcome of APT Dimplebhai from Sankul Building
 • Cycling with APT Dimplebhai
 • Informal Session
 • Breakfast with Dimplebhai
 • Group Photography