27-Aug-2023 | SimCity17-21 | Polo Forest Picnic

27-Aug-2023_SimCity17-21_Polo Forest Picnic

Click to view full album

Date: 27/8/2023
Center: SimCity 17-21
Topic: Polo Forest Picnic with Sankul bhaio

 

Sankul: 2

 • Radheshyam bhai
 • Darshan bhai Mistry

 

Ymhts: 30+

 

Co. & Helpers: 9

 • Darshanbhai Patel
 • Vijaybhai
 • Krunalbhai
 • Tejasbhai
 • Chintanbhai
 • Jaysukhbhai
 • Nishantbhai
 • Shyambhai
 • Neel Patel

 

Observer: 1
Dhavalbhai Gadhiya